Η FRIGO KLIMA AEBE συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο με τις 400 οικονομικά πιο υγιείς Ελληνικές εταιρίες.

Πιστοποιήσεις

Danfoss excellence award