Δήλωση Απορρήτου


Συλλογή Προσωπικών Στοιχείων

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει η Frigo Klima ΑΕΒΕ είναι καθαρά για λόγους επικοινωνίας με τους επισκέπτες-πελάτες διασφαλίζοντας πλήρως τα δεδομένα αυτά. Σε καμία περίπτωση η εταιρία δεν θα χορηγήσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.


Cookies

Η Frigo Klima ΑΕΒΕ ενδέχεται να χρησιμοποιεί την τεχνολογία των cookies για την αναγνώριση των επισκεπτών στις σελίδες της για την καλύτερη διευκόλυνση τους στην χρήση και την λειτουργικότητα της πλοήγησης τους. Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να ρυθμίσει τους περιηγητές που χρησιμοποιεί να μην τα αποδέχονται ,αυτό όμως θα εμποδίσει την ομαλή πλοήγηση στις σελίδες που χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία.
Τελευταία Νέα

   24 2016
   

?? ???????????? ????????? ??????? ???????? ??? ????? ?????????? ?????? ????????, ??????? ???????
   Περισσότερα...

Εγγραφή στο Newsletter